Lokimerkinnät » Korona tiedoite 2

Mäntän seudun urheilusukeltajat Ry TIEDOTE 30.4.2020

Sukeltajaliiton päivitettyjä Korona-ohjeita Sukeltajaliitto tiedottaa:
Suomen hallituksen koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi tekemät rajoitustoimenpiteet jatkuvat 13.5.2020 asti. Päätöksistä rajoitusten mahdollisesta jatkamisesta tai asteittaisesta purkamisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Sukeltajaliitto kehottaa noudattamaan Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita, määräyksiä ja linjauksia myös sukelluksen harrastustoiminnassa. Tällä hetkellä yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty, ja sosiaalisia kontakteja ja julkisilla paikoilla oleilua kehotetaan välttämään.

Koulutustoiminta:
Sukelluskurssin teoriaopinnot voi siis hyvin aloittaa nykyisen poikkeustilanteen aikana kuhan ne toteutetaan liiton e-oppimisympäristössä. Kurssin käytännön harjoitukset voi tehdä, kun tilanne on normalisoitunut.
Jos tilanteen normalisoituessa uimahalli ei vielä ole käytettävissä, ohjeet antavat mahdollisuuden allasharjoitusten järjestämiseen myös uima-allasmaisissa olosuhteissa luonnonvesissä. Tätä mahdollisuutta hyödyntämällä sukelluskurssien käytännön harjoitukset voidaan aloittaa, kun tilanne, turvallisuus ja viranomaisten ohjeet sen sallivat.

Sukeltaminen luonnonvesissä:
Aluehallintovirastojen näkemyksen mukaan hallituksen 16.3.2020 tekemä kuntien harrastustilojen ja -paikkojen sekä uimahallien ja muiden urheilutilojen sulkemista koskeva linjaus koskee myös kuntien talviuintipaikkojen ja yleisten uimarantojen yhteydessä ylläpitämiä tiloja, kuten lämmittelytiloja ja rakennuksissa olevia pukeutumistiloja sekä rantasaunoja ja vastaavia tiloja.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan yleiset uimarannat ja talviuintipaikat ovat verrattavissa lenkkipolkuihin, joita hallituksen sulkemislinjaus ei koske. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että ulkoliikuntapaikkoja voidaan käyttää ohjattuun ja valvottuun harjoitustoimintaan, mutta kilpailuja tai muita avoimia yli 10 hengen yleisötilaisuudeksi muodostuvia tapahtumia niissä ei voi järjestää, ja mahdolliset harjoitukset on toteutettava siten, ettei lähikontakteja synny.

Sukeltajaliiton verkkosivuilla lisätietoa ohjeistuksiin liittyen https://www.sukeltaja.fi/

Sukeltajaliiton ohjeistuksiin nojaten Mäntän seudun urheilusukeltajat sallii sukellustoiminnan liiton ohjeistusten mukaan. Norppatoiminta on edelleen keskeytetty.

- Toiminnassa on kuitenkin syytä noudattaa hallituksen ja terveysviranomaisten painokkaita suosituksia lähikontaktien välttämisestä sekä toimia vastuullisesti.

- Turvaohjeita tulee noudattaa huolellisesti tapaturmien välttämiseksi. Kannattaa myös huomioida, että pelastus- ja lääkintäviranomaiset priorisoivat nyt terveydenhoidon resursseja, joten pientäkin riskinottoa sukellusharrastuksen vuoksi kannattaa kaikin keinoin välttää. Jokainen on itse vastuussa siitä, että omassa toiminnassaan noudattaa annettuja suosituksia ja ohjeita.

- Sukelluksille tullaan vain terveenä.

- Toiminnassa on tärkeää noudattaa hyvää yleishygieniaa. Hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Kädet pestään säännöllisesti saippualla, ja käsidesin käyttö on suotavaa.

- Seuran kaluston käytössä on noudatettava vastuullista toimintaa hygienian suhteen. Esimerkiksi kompurakopilla on käytettävissä puhdistusliinoja. Kopin käyttäjän tulee huolehtia kopin kaluston puhdistuksesta.
Mäntän seudun urheilusukeltajat ry tiedottaa aiheesta lisää tilanteen mukaan. Sukeltajaliiton verkkosivuilla lisätietoa ohjeistuksiin liittyen https://www.sukeltaja.fi/

Tuomas Tukia, puheenjohtaja
Kirsi Patama-Huikuri, sihteeri

30.4.2020, Tukia, Tuomas